19 februari 2019

Beloften aan Olumpia moeten worden nagekomen. 400 leden binnenkort in de kou?

 

Met de komst van het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide had club Olumpia gehoopt op een faire regeling. Vanuit de Stad werd immers steeds gezegd: “Maak u geen zorgen,  u zal in het nieuwe bad voor alles terecht kunnen”.

Ook in het subsidiedossier dat de Stad aan de Vlaamse Gemeenschap overmaakte staat er dat er meer mogelijkheden zullen zijn voor de watersportclubs (met gunsttarieven!) en dat er ruimte zal zijn voor de clubtrainingen. Dat was 2015.

 

In 2018 hoort Olumpia waaien dat er geen plaats meer zou zijn voor de zwemopleidingen noch voor het sportzwemmen. Zo wordt 4/5den van de werking geamputeerd. Enkel de Synchro (synchroon zwemmen, bekend van het jaarlijkse internationale event Flanders Synchro) zou nog op Kortrijk-Weide terecht kunnen. Later in juni 2018, na aandringen door Olumpia op een vergadering, delen de Directie Sport en de Schepen van Sport mee dat de activiteiten vanaf zeven jaar worden toegelaten voor Olumpia, met een overgangsperiode voor de kinderen jonger dan zeven jaar die Sportzwemmen beoefenen. Dat was 2018.

 

Op 4 februari 2019 gaat Olumpia langs bij de LAGO-verantwoordelijken van het zwembad, waar ze te horen krijgen dat de club er enkel terecht kan aan individueel tarief, en niet aan banentarief (met uitzondering voor synchro): dit is een financiële strop en maakt elk overleven onmogelijk. Bovendien zal Olumpia pas als laatste aan bod komen bij de banenverdeling en ‘zich tevreden moeten stellen met wat nog rest’ nadat de andere verenigingen hun banen hadden bevestigd. Vier dagen later, op 8 februari 2019 wordt het al te bont: zelfs aan individueel tarief zouden geen enkele clubactiviteiten mogelijk zijn, met andere woorden: Olumpia wordt volledig genegeerd bij de baanprogrammatie van het nieuwe zwembad.  Enkel voor de synchro zou er nog iets afkunnen.  Hun motivering: ‘De Olumpia-trainingen worden door Stad Kortrijk beschouwd als ‘zwemlessen’ omdat er een trainer aan de kant staat en zwemlessen zijn exclusief voorbehouden voor de ‘Zwemacademie’ van Sportplus. LAGO heeft namelijk een contract ondertekend met Stad Kortrijk dat Sportplus exclusiviteit geeft voor het geven van alle zwemlessen’.

 

Roel Deseyn, gemeenteraadslid CD&V Kortrijk: “Het kan niet dat de schepen van Sport niet thuis geeft: mails worden niet beantwoord of er wordt systematisch naar anderen doorverwezen. Het is de taak van het College om dit dossier goed af te handelen en de recente beloften na te komen.  Olumpia is een absolute troef voor de Stad, en dat sinds 1971, en met nog groot succes in 2019: de vzw telt meer dan 400 leden. Ik stel me ook vragen bij de wettelijkheid: in het subsidiedossier werd de club als argument gebruikt om 750.000 EUR binnen te halen, nu kan men die niet laten vallen. Bovendien bepaalt de Vlaamse overheid dat er minimaal zoals in het aanvraagdossier moet worden gehandeld met als sanctie de volledige terugbetaling van de subsidie. Het argument dat het sportzwemmen te weinig competitief zou zijn snijdt geen hout, via Sporta schakelt ook Olumpia zich in in de competitie.  Nu creëert stad Kortrijk de facto een monopolie rond het zwemaanbod op haar grondgebied. En bovendien, zovele mensen samen brengen rond sport zou toch in een stad die zich Sportstad wil noemen alleen maar toegejuicht moeten worden.”

 

Dit is een zeer spoedeisend dossier. De Stad moet nu volop gaan voor de 400 leden van Olumpia. Roel Deseyn: “Of moeten we er nog een Grote Bevraging of Kortrijk Spreekt voor afwachten? Ik weet alvast wat de duizenden gezinnen die ooit met Olumpia hebben gewerkt zouden zeggen: zorg dat het in orde komt!

 

 

Maryse Desmarets: “Onze club heeft altijd constructief meegewerkt. Al jaren vragen wij een sluitend akkoord voor onze werking in het nieuwe zwembad. Dat er nu met het mes op de keel extra eisen worden gesteld en dat het gros van de activiteiten niet welkom zou zijn, is meer dan één brug te ver. Mijn echtgenoot Guy De Geest heeft zijn hele leven aan en voor de club gewerkt, met groot succes. Enkele maanden geleden sprak de krant nog over ‘de man die Kortrijk leerde zwemmen’. En nu moet de club kopje onder! Dat er nu zo weinig respect is voor de bloeiende vereniging stoot tegen de borst. Het zou gepast zijn dat de schepen van Sport nu heel snel handelt en dat de club mag verder bestaan in Kortrijk.  En wat moeten we onze leden en ons personeel vertellen? Dat het hier ophoudt? Na 48 jaar? Er moet gewoon een oplossing komen voor de clubactiviteiten zoals beloofd. Over tien dagen sluit het oude zwembad en we hebben nog geen zicht op ‘zwemwater’ vanaf maart, behalve voor synchro. Het is evident dat we toegang moeten krijgen tot zwemwater en aan clubtarief moeten behandeld worden. Spijtig dat dit nu wordt geweigerd en deze mooie vereniging niet naar waarde wordt geschat. Dit alles staat in schril contrast met de woorden van Stad Kortrijk  gebruikt bij het condoleren: “ Hij was een pionier voor wie we een grote appreciatie hebben”. De pletwals van de “rendabiliteit” heeft duidelijk voorrang. Gelukkig dat mijn echtgenoot dit niet heeft geweten.”

 

Roel Deseyn: “Er is in Kortrijk-Weide nu exclusiviteit met Sportplus voor de ‘zwemacademie’ maar Sportplus kan zwemopleidingen ook toestaan voor partners zoals Olumpia. Als men wil, kan men dus recht doen aan de club, een kwestie van politieke wil dus. En ook hun sportzwemmen valt heel duidelijk onder de definitie van Sport Vlaanderen (begeleid, beperkt prestatiegericht, techniek en conditie, club), dus geen reden om die tak te weren. Met goede wil is veel mogelijk, maar daarvoor moet men eerst de deur van het stadhuis openen of minstens de mails beantwoorden: Olumpia bezorgde mij tal van mails naar Burgemeester en Schepenen waarop geen reactie kwam. Dit is beslist ‘de beste stad van Vlaanderen’ onwaardig, of was dit maar om te lachen?”

Categorie: 
 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's