De Telecommarkt van de toekomst

 

Een dynamische telecommarkt is goed voor sector, goed voor eindgebruikers en bedrijven, maar ook goed voor ons land dat een vooruitstrevende telecominfrastructuur verdient.

Regulering is nodig gelet op de aard van deze nutssector zonder te vervallen in overregulering. Het BIPT speelt met haar 220 medewerkers een cruciale rol hierin.

Een inclusief telecombeleid moet gestoeld zijn op:

  1. Een sterke, onafhankelijke regulator die dialogeert met haar stakeholders
  2. Investeringen stimuleren
  3. {iedereen inbegrepen}: aandacht voor mindervaliden, sociaal zwakkeren, ouderen,…
  4. Aandacht voor het algemeen belang en internetveiligheid
  5. Aandacht voor kleine ondernemingen, hebben zelfde zwakke onderhandelingspositie als consumenten op de telecommarkt
  6. Consumenten beschermen en informeren. Informatie is de kerosine van de vraaggerichte vrijemarkteconomie.

 

In 2013 werd het Telecom Pakket afgerond en gestemd. De omzetting van de richtlijnen van 2009 kwam niet zo Quick. Er is niet noodzakelijk een evenredig verband tussen het aantal twitterberichten en aankondigingen enerzijds en het aantal realisaties anderzijds.

Met de nieuwe telecomwetgeving is het raamwerk scherp gesteld. Er ligt  nog heel wat werk aan uitvoeringsbesluiten op de plank.

Internet- en breedbandpenetratie en het internetgebruik van de Vlaming kan nog fors groeien: we willen het gebruik van toepassingen als e-government, e-media, e-cultuur, e-gezondheid en e-learning blijven bevorderen bij alle bevolkingsgroepen. De netneutraliteit moet wettelijk verankerd worden als garantie voor een open internet zodat internet-infrastructuurpartijen geen onderscheid maken bij het doorgeven van informatie.

De digitale kloof moet weggewerkt worden, ook kwetsbare doelgroepen moeten voldoende mediatoegang hebben en voldoende mediageletterd zijn. CD&V wil een correcte en eigentijdse invulling van de universele diensten opdat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij ongeacht inkomen en  woonplaats. Een regelmatige bedeling van geadresseerde post en breedbandinternetaansluiting tegen een correct tarief maken hier anno 2014 deel van uit. Mediagebruikers moeten bovendien de nodige vaardigheden kunnen verwerven om adequaat met de nieuwe (sociale) media om te gaan.

Voor een stevig en eigentijds Europees privacykader en duidelijke afspraken met partnerlanden. Een innovatie kennisregio moet ook een gids zijn inzake privacy. Internet kent geen grenzen, ondernemingen en consumenten hebben nood aan een geharmoniseerde regels. Internationale samenwerking  op vlak van veiligheid is van cruciaal belang voor onze veiligheid en de stabiliteit in de hele wereld. Iedereen binnen en buiten de Europese Unie dient de grondrechten van Europese burgers te respecteren

Ambitie van het nieuwe privacy kader is en moet zijn dat op Europese persoonsgegevens de Europese wetgeving van toepassing is, naar analogie met het consumentenrecht.

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's