Een tax shift die de lasten op arbeid verlaagt

Nergens in Europa is een werknemer zo duur als in België. Niet omdat onze nettolonen zo hoog zijn. Wel omdat een groot deel van ons loon via belastingen en sociale bijdragen naar de overheid gaat. Dat maakt het voor ondernemers steeds minder interessant om te investeren in ons land. Met als gevolg dat heel wat jobs verdwijnen omdat bedrijven naar het buitenland verhuizen. En dus meer mensen hun werk verliezen of helemaal geen werk vinden. Vooral jongeren en vijftigplussers zijn daarbij erg kwetsbaar. Langdurige werkloosheid weegt zwaar door voor wie in die situatie zit, en lang niet alleen financieel. En het brengt bovendien de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid, inclusief onze pensioenen en onze gezondheidszorg, in het gedrang.

Daarom besliste CD&V  samen met de coalitiepartners om deze problemen een halt toe te roepen. Een verschuiving in ons belastingsysteem was noodzakelijk: door lonen minder te belasten, kunnen we meer jobs creëren. Want meer mensen aan het werk, dat is goed voor ons allemaal. Al in de vorige regering maakten we hier werk van en dat zetten we verder met deze regering.

Met deze taxshift hebben we een belangrijke nieuwe stap gezet. Tegen 2018 zullen we 3 miljard uittrekken om de werkgeverslasten te verlagen. Daardoor wordt het voor bedrijven opnieuw interessanter om te investeren in ons land: om jobs te behouden en extra werkgelegenheid te creëren. Want de werkloosheid moet omlaag. 

Deze lastenverlagingen moeten gefinancierd worden, door de lasten te verschuiven naar andere bronnen, die tot nu toe minder aangesproken zijn geweest. Lastenverlagingen louter en alleen financieren door besparingen maakt de overheidsfinanciën niet gezond en pleegt tevens een aanslag op de goede en efficiënte werking van de overheidsdiensten.

 

Als we deze verschuiving van lasten weg van arbeid realiseren, wenst CD&V te kijken naar een verdere vermindering van de belastingdruk. We kunnen niet zomaar de belastingen verlagen, zonder dat er een duidelijk signaal is van de economie dat deze terug aanknoopt met een duurzame groei. Besparingen op de openbare dienstverlening kunnen tot op een zekere hoogte, maar mogen de goede werking ervan niet hypothekeren. Daarom pleit CD&V er wel voor om te kijken naar betere en efficiëntere werkingsmethodes, naar meer informatisering en naar structurele optimalisatie van de openbare dienstverlening. Dit kan door betere informatie-uitwisseling, door het vereenvoudigen van de procedures, door betere ICT-platformen en door een duurzaam overheidsmanagement. Het lineair afslanken van de openbare dienstverlening is voor CD&V dus geen optie.

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's