Het nieuwe consumentenakkoord voor de energiesector

Op 16 oktober 2013 werd een akkoord ondertekend tussen energieleveranciers en de regering om consumenten beter te beschermen tegen wanpraktijken.

 

Dit zijn vanaf heden de voornaamste wijzigingen:

  • Leveranciers  verbinden zich ertoe om op hun website (zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk) een prijssimulator te zetten waar je de verschillende tarieven van het bedrijf kan vergelijken. Ze mogen de resultaten van deze simulatie aanvullen met promotionele gegevens. Het resultaat van deze simulatie is “all-in” dus som van de verschillende samengestelde onderdelen. Daarnaast wordt een link weergegeven naar de simulator van de gewestelijke regulator waardoor de consument gemakkelijk zijn leverancier kan vergelijken met de andere leveranciers.
  • Contract sluiting kan enkel via uitdrukkelijk en schriftelijke bevestiging van de consument. Ook bij verkoop buiten de verkoopruimten moet het contract door de leverancier naderhand bevestigd worden via persoonlijk schrijven aan de consument. De consument heeft recht binnen de 14 dagen te verzaken aan de overeenkomst. 
  • Leveranciers moeten aan hun klanten laten weten wat de goedkoopste tariefformule is voor hen. De consument kan kosteloos overstappen naar een andere leverancier. 
  • Veranderen van leverancier wordt eenvoudiger en kan geen schadevergoeding gevraagd worden aan de klant. De nieuwe leverancier is verplicht om de opzeg te doen bij de oude leverancier van de lopende overeenkomst. De nieuwe leverancier waakt erover dat de datum van nieuwe leveringsovereenkomst pas ingaat na verstrijken van de opzeggingstermijn van één maand en op datum overeengekomen met consument. Er kan bij opzegging van een lopende overeenkomst nooit een schade-of verbrekingsvergoeding worden aangerekend aan de consument. Ook eventuele kortingen kunnen niet worden teruggevorderd.
  • Ook verhuizing kan geen schade- of verbrekingsvergoeding of andere administratieve kosten worden aangerekend aan de consument. 
  • Overeenkomsten van beperkte duur kan niet meer zonder verwittiging worden verlengd aan een hoger tarief (niet stilzwijgende verlenging)
  • Als de leverancier zijn klant niet op tijd terugbetaald moet hij interesten betalen
  • Als je van leverancier verandert dan mag je kiezen om de eindafrekening buiten domiciliering te houden.

De aanvullingen van deze bepalingen van dit akkoord zijn in werking getreden op 1 januari 2014 behalve voor aanpassingen inzake domiciliëring, algemene voorwaarden en nalatigheidsinteresten, die werden vanaf 1 april doorgevoerd.

Voor de jaarlijkse melding van goedkoopste tarief begon de eerste cyclus op 1 januari 2014.

 

Ook over de energieprijs vallen een aantal interessante opmerkingen te maken:

De leverancierskost kan gedrukt worden door middel van vergelijking tussen leveranciers: hiervoor werd de V-test in het leven geroepen; een eenvoudige invuloefening die u wegwijs maakt in het actuele energielandschap.

Enquête VREG : Elektriciteitsprijs voor particulieren: evolutie eenheidsprijs is een gewogen gemiddelde prijs (€ per Kwh) voor hoge, gemiddelde en lage verbruikers

 

Naast de leverancierskost zijn netkosten een belangrijke kostenelement. Deze zijn behoorlijk  hoog aangezien elektriciteit en aardgas over het ganse land getransporteerd moet worden naar de eindverbruiker.  en dit kost veel geld: leidingen, aansluitingen, distributiekosten, hoogspanningslijnen, ... heel wat materiaal is nodig om alle Belgen te voorzien van energie. Het net vraagt stilaan ook om vervanging, maar een dergelijke ingreep kost zeer veel geld. CD&V wil hier verstandig mee omspringen. Zo is het niet haalbaar om overal een slimme meter te plaatsen (nog in proefproject) en wordt de kostprijs aanzienlijk als we alle huizen in ons land willen voorzien van een gasaansluiting
Onder druk van CD&V werken netbeheerders momenteel aan één gelijk tarief voor gans Vlaanderen. Tot op heden hadden alle 13 de netbeheerders een verschillend tarief en waren met name mensen de dupe wiens netbeheerder een groot oppervlak bestrijkt.

 

Marktaandeel op basis van resultaten enquête VREG: afname marktaandeel Electrabel. Meer mensen schakelen over naar goedkopere leverancier (overschakelen op basis van prijs is belangrijkste stimulans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's