Wie kent de Fiscale Bemiddelingsdienst? 18 maart 2015

 
CD&V heeft een wetsvoorstel klaar dat fiscale bemiddeling moet bevorderen.   Hierdoor kunnen we fiscale geschillen op een preventieve manier oplossen, zodat de FOD Financiën zich meer kan concentreren op de controle en de invordering van meer dringende dossiers.  Lees meer
 
 

Ook apparaten moeten vlot kunnen veranderen van mobiele operator 18 maart 2015

 
 Meer dan 1,2 miljoen Belgische apparaten beschikken over een simkaart zo blijkt uit cijfers van het BIPT die Roel Deseyn opvroeg.  “Het is onbegonnen werk om telkens deze simkaarten te vervangen als men verandert van operator. Men dreigt gebetonneerd te zitten bij een operator voor de hele levensduur van het apparaat.” Lees meer
 
 

Vraag naar internationaal treinverkeer neemt toe, aanbod blijft achterwege 18 maart 2015

 
Uit recente cijfergegevens blijkt dat de vraag naar internationaal vervoer over het spoor toeneemt voor zowel personen als goederen.  De hoge verzadiging van ons wegennetwerk zal hier wellicht niet vreemd aan zijn.  Nochtans laten NMBS en Infrabel na van in deze leemte te springen en met een gepast aanbod te komen.  De nieuwe dienstuurregeling die sinds december 2014 in voege is, blijkt na een paar maanden allerminst een verbetering. En door besparingen in de infrastructuur staat ook het goederenvervoer per spoor steeds meer 'in de file'. Lees meer
 
 

Vorig jaar meer dan 13.400 boetes voor Fransen in ons land 10 maart 2015

 
Ons land heeft een akkoord met Frankrijk om in geval van verkeersinbreuken inzage te geven in het kentekenregister.  Op die manier werden in 2014 door ons land meer dan 13.400 boetes uitgeschreven voor Fransen.  Maar loopt de inning wel zo vlot als we uit de cijfers kunnen afleiden?  Neen, zo blijkt als we de West-Vlaamse grensgemeentes bevragen.  Lees meer
 
 

Internet moet open platform blijven 2 maart 2015

 
 De Amerikaans telecomwaakhond verstrengt op 26 februari zijn aanpak voor de internetneutraliteit. Ook het Europees Parlement heeft een voorstel klaar en de bakens uitgezet om het open karakter van het internet te vrijwaren. Het is tijd dat de lidstaten hierover tot een akkoord komen met het Europees Parlement, stellen CD&V-Europarlementslid Ivo Belet en CD&V-Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's