Ontwikkelingssamenwerking

Via parlementaire initiatieven en door te wegen op wetgevend werk, heb ik het beleid rond ontwikkelingssamenwerking mee weten vorm te geven. Als co-Voorzitter van de werkgroep ‘parlementairen voor Millenniumdoelstellingen’ heb ik me toegelegd op de toekomst van deze doelstellingen na 2015, wanneer de deadline verstrijkt. Ik heb hierbij vooral speciale aandacht gehad voor de verderzetting en verbetering na 2015 van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen, door te pleiten voor het terugdringen van moedersterfte, de strijd tegen HIV/aids en malaria te versterken en gendergelijkheid in de verf te blijven zetten op alle domeinen.

 Een andere belangrijke pijler van mijn werk binnen ontwikkelingssamenwerking is waardig werk. Omdat waardig werk een opstap is naar betere levensomstandigheden, ijver ik dus voor recht op werk, de vrije keuze van werk, gelijk loon voor gelijk werk en een rechtvaardige en voldoende vergoeding. Voor CD&V was het daarom dan ook belangrijk om het thema van waardig werk op te nemen in de nieuwe wet van Ontwikkelingssamenwerking dat we in het voorjaar van 2013 hebben afgewerkt. Daarnaast ben ik ook begaan met het lot van de textielarbeiders, onder andere in Cambodja, en heb ik verschillende initiatieven genomen om hun erbarmelijke arbeidssituatie onder de aandacht te brengen van de regering. En last but not least werd de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over het garanderen van waardig werk voor huispersoneel geratificeerd door het Parlement nadat ik een resolutie heb ingediend om deze zo snel mogelijk goed te keuren.

Ook onderwijs draag ik hoog in het vaandel. Onderwijs heeft namelijk een bewezen impact op de economische en menselijke ontwikkeling doordat het bijvoorbeeld een sterkere economische groei verzekert en leidt tot meer gendergelijkheid. Toch hebben nog steeds meer dan 50 miljoen kinderen geen toegang tot een lagere school en de slechte kwaliteit leidt ertoe dat 250 miljoen kinderen amper iets bijleren op school. Bovendien gaat maar 1 op de 12 kinderen naar hoger onderwijs in de lage inkomenslanden. Er dient dus aan de alarmbel getrokken te worden en daarom heb ik dan ook aan de regering gevraagd om meer middelen beschikbaar te maken voor onderwijs in ontwikkelingslanden.

 Tot slot, heb ik ook sterk gewerkt rond recht op water en elementaire waterzuiveringsvoorzieningen. Water is namelijk onontbeerlijk voor het leven van mens en dier, maar ook voor het milieu. Water wordt echter steeds schaarster en in vele landen hebben tal van mensen en bevolkingsgroepen er geen toegang meer toe: 783 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot deze grondstof en 2,6 miljard mensen beschikken niet over sanitaire voorzieningen, noch over installaties om hun afvalwater te zuiveren. Aan de beleidsmakers stelde ik daarom dan ook de vraag om wereldwijd te streven naar recht op water voor iedereen.

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's