Weekoverzicht

- 16 oktober

De commissie Panama Papers gaat vandaag wellicht haar slotzitting in, dit met een bijeenkomst die 's morgens vroeg start en wellicht tot laat in de avond zal duren.  Op de agenda ligt het goed te keuren verslag van de commissie.  De oppositie heeft hierop een reeks amendementen neergelegd die vandaag ter debat voorliggen.

Tussendoor komt ook de commissie Comptabiliteit bijeen voor een gedachtenwisseling over de instellingen die werken met een dotatie vanuit de overheid.  Ook de begroting van het Rekenhof ligt voor ter aanpassing.

's Avonds hoop ik nog tijd te hebben om langs te gaan op het dagelijks bestuur van Tuinhier in Gent.

 

- 17 oktober

Vandaag vindt naar jaarlijkse gewoonte de Werelddag van verzet tegen armoede plaats.  Dit vertaalt zich in tal van activiteiten.  Zo organiseert CD&V Senioren in Brussel een themadag rond Armoede en houdt Ak'zie in Kortrijk een wandelende kennismaking rond armoede in de stad.

Verder komt de commissie Financiën bijeen voor bespreking van een aantal wetsontwerpen en ben ik ook aanwezig in de commissie Justitie voor een debat over de oprichting van een gegevensbeschermingsautoriteit.

's Avonds is er op de Heizel ook de prijsuitreiking van 'de onderneming van het jaar' 2017.

 

- 18 oktober

In de voormiddag staat intern overleg gepland over een aantal telecomdossiers.

's Middags komt op het kabinet van Minister Crevits het West-Vlaams Parlementair Overleg bijeen om van gedachten te wisselen over een aantal dossiers met regionaal belang.

's Avonds is er de pre-opening van de week van het ontwerpen onder de titel 'Contrei'.

 

- 19 oktober

Vorige week kreeg de regering opnieuw het fiat van de Kamer via de vertrouwensstemming die volgde op de regeerverklaring van Premier Michel.  Het voorlaatste jaar van deze legislatuur is daarmee in volle hevigheid opgestart.  Deze week opnieuw de reguliere donderdagwerkzaamheden, met name de fractievergadering in de voormiddag en de plenaire zitting met het vragenuurtje na de middag en 's avonds.

's Middags staat een infovergadering gepland van Beweging.net.

's Avonds is er de gezamenlijke infovergadering van vijf intercommunales in de regio Kortrijk: IMOG (afvalverwerking), Leiedal (streekontwikkeling), Fluvia (brandweer & ambulance), WIV (vliegveld Kortrijk-Wevelgem) en Psilon (crematoriumbeheer).

 

- 20 oktober

Ik heb in de loop van de dag een aantal afspraken gepland die betrekking hebben op mensenrechten en internationale bescherming.  Er staat ondermeer overleg met een aantal buitenlandse ambassades in Brussel op de agenda.

 

- 21 oktober

Tuinhier West-Vlaanderen blaast in de voormiddag verzamelen in Waregem voor hun jaarvergadering.  Ik ga graag even langs.

Nog in Waregem vindt het Interior event HOME plaats in de Expo.  Ook daar neem ik graag een kijkje.

 

- 22 oktober

Femma Bellegem heeft Podologo Griet Vangheluwe te gast op hun praatcafé.

CD&V Wevelgem luistert naar het verhaal van hun eigen burgemeester en Schepen Jan Seynhaeve en Lobke Maes over hun ervaringen met hun studies bestuurswetenschappen in combinatie met hun politiek werk.

Het jaarlijks missiefeest van de vier parochies Aalbeke, Bellegem, Rollegem en Kooigem wordt opgeluisterd met een eetfestijn.

 

Twitter

Agenda

Mijn agenda voor de week van

16 tot 22 oktober 2017.

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's