Weekoverzicht

- 14 januari

De week start met een aantal afspraken op mijn secretariaat.  Verder is er overleg rond het wettelijk kader inzake familierecht.

's Avonds komthet bureau van CD&V Kortrijk bijeen om het nieuwe bestuursakkoord en de plannen van het Kortrijkse stadsbestuur voor de komende legislatuur te bekijken en te evalueren.

 

- 15 januari

Eerste stop van de dag is Gent voor een overleg met de gerechtelijke instellingen.

Later op de voormiddag is er eerst meerderheidsoverleg Financiën en worden de werkzaamheden van de commissie voor de komende weken vastgelegd.

Het voormiddaggedeelte wordt afgerond met een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Europees Parlement over de benadering van Libische fondsen.

Na de middag volgt een reeks met belangrijke wetsontwerpen die moeten besproken worden.  Ondermeer de jobdeal, het mobiliteitsbudget en fiscale fraudebestijding komen aan bod, maar evenzeer de oprichting van een dienst voor alimentatievordering en het fiscaal kader voor verenigingen en vennootschappen.

's Avonds is er dagelijks bestuur van Tuinhier in Gent.

 

- 16 januari

De commissie Financiën zet haar werkzaamheden van dinsdagnamiddag ook vandaag de hele dag verder.

Over de middag is er overleg over de hervorming van het parlementair ambt en de verstrenging van het reglementair kader.

 

- 17 januari

Ook al is de regering in lopende zaken, het parlement blijft haar gewone werkzaamheden verder zetten.  Dat betekent op donderdag de traditionele fractievergadering in de voormiddag en de plenaire zitting in de namiddag.

's Middags staat een overleg op de planning over geborgenheid & levenskwaliteit, elementen die steeds belangrijker worden in een samenleving waarin polemiek en confrontatie voorop dreigen te staan.

's Avonds is er bestuursvergadering van de Harmonie in Bellegem.   Als er nog tijd is spring ik ook even binnen op de evenementen van CD&V Zuienkerke en UNIZO Groot-Kortrijk

 

- 18 januari

Naast overleg op het secretariaat, is er even ruimte om een aantal dossiers bij te werken.

's Avonds zijn er ondermeer bijeenkomsten van de Jonge Balie Ieper en CD&V Wielsbeke.  De KULAK klinkt dan weer op het nieuw ingezette jaar.

 

- 19 januari

In de voormiddag is er Provinciaal Bestuur van CD&V West-Vlaanderen.  Daar lopen de inhoudelijke voorbereidingen voor de verkiezingen van 26 mei reeds volop.

De Pastorale ploeg Fatima in Heule blaast verzamelen in Heule en ook de inwoners van Aalbeke en de CD&V-afdelingen van Bredene en Anzegem houden een nieuwjaarsreceptie.

 

- 20 januari

In de voormiddag heb ik afspraken voor CD&V-bijeenkomsten in De Haan, Beernem, Oostende en Brugge.

Na de middag is er de jaarlijkse Koningsschieting bij de Sint-Sebastiaansgilde in Bellegem.

 

Twitter

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 14 tot 20 januari

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's