Weekoverzicht

- 5 februari

Met CD&V Kortrijk ronden we, na een zéér geslaagde nieuwjaarsreceptie, deze morgen onze nieuwjaarsactie af.  Ook de borden en affiches verdwijnen opnieuw uit het straatbeeld.

Ik zie deze middag ook een aantal mensen naar aanleiding van de plannen van het schepencollege om zowel de Munkendoornstraat (waar er al een tijdje een proefproject liep) als de Walleweg (waar de mobiliteitsdruk reeds een hele tijd zeer hoog is) doormidden te knippen.  Hierdoor wordt de druk van gemotoriseerd verkeer in de wijde omgeving (de Marionetten/Rollegemseweg enerzijds en de Bellegemsestraat anderzijds) zeer groot.  Verre van ideaal met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid. Men kan niet alles knippen,  nog meer verkeer via de Marionetten of via rond punt Decathlon zal de files daar nog erger maken.

Ik stelde hierover de laatste twee jaar vragen aan de bevoegde Schepen voor Mobiliteit:

Vanavond neem ik de tijd om wat bij te benen met mijn mailverkeer.

 

- 6 februari

Vrouw & Maatschappij organiseert een overleg over het dossier van de huwelijksquotiënt.  Professoren Bea Cantillon en Anne Van de Vijver komen toelichting geven bij de wetenschappelijke achtergrond van dit dossier.

In de commissie Financiën staat vandaag mijn wetsvoorstel rond de fiscale aftrek van adoptiekosten geagendeerd voor eindstemming.  Verder is er ook debat in functie van de maatregelen voor economische relance en zijn er vragen voor de Minister van Financiën.

Daarna komt in Gent het dagelijks bestuur van Tuinhier bijeen.

De avond wordt afgerond in de Schouwburg met de jaarlijkse uitreiking van de Kortrijkse sportprijzen.  Ik ben alvast benieuwd wie dit jaar de laureaten zullen zijn.

 

- 7 februari

's Morgens neem ik nog een aantal dossiers over Kortrijk door.

Daarna neem ik de trein naar Lille Flandres om vanuit Lille Europe met de TGV naar Parijs te sporen voor de parlementaire OESO-meeting.  Eigenlijk bizar dat daarvoor geen rechtstreekse aansluiting is en dat Vlamingen die naar Rijsel sporen eerst nog te voet naar het station Lille Europe moeten om op het Franse of Europese spoor- en TGV-net te kunnen.  Protectionisme heet zoiets, zowel van de Belgische overheid als van de Franse.  Ik ijver al jaren voor meer openheid en samenwerking en hoop dat ook via het spoorproject Kortrijk Europe op termijn te kunnen realiseren.  Al te vaak spelen in dergelijke dossiers regionaal-economische belangen waar bij politici op de rem staan en een ander niets gunnen.

Maar soit, ik hoop dat ondanks deze belemmering de reisweg vlot mag verlopen want kort na de middag staan er al bilaterale gesprekken met OESO-experten op het programma.  Ook ontmoeten we een aantal delegaties uit andere landen.

 

- 8 februari

Deze OESO-vergaderdag start om 8u met een welkomstwoord en een aantal mededelingen van OESO-directeur Anthony Gooch.

Vervolgens is er een debat met Secretaris-generaal Angel Gurria over hoe multilateralisme het risico loopt om toch verdelend te werken en hoe er vanuit de OESO kan gewerkt worden om dit tegen te gaan.

Aansluitend volgt een debat over de rol die ons onderwijsbeleid te spelen heeft in het opbouwen van maatschappelijk vertrouwen.

Na de middag wordt er een update gegeven rond de initiatieven van de G20 om een inclusieve wereldeconomie tot stand te brengen en hoe we daar met de OESO-partners aan kunnen bijdragen.

Vervolgens komt het energiedossier aan bod: Investeren in klimaat en investeren in (economische) groei staan elkaar soms in de weg of dreigen elkaar tegen te werken/op te heffen.  We bekijken vanuit een economisch perspectief welke visie we moeten hanteren om de klimaatdoelstelling, energietoegankelijkheid en luchtkwaliteitdoelen toch kunnen bereiken.

In de vooravond zijn er ook nog gesprekken over co-creatie en de rol van handel in inclusieve groei.

's Avonds is er verdere ruimte voor ontmoeting en gesprekken met andere partnerlanden.

 

- 9 februari

De vrijdagzitting staat integraal in het teken van het financiëndebat en het mondiale fiscale beleid, mijn core-business.  De dag start opnieuw om 8u met een overzicht van waar de G20-standaarden ons op vandaag gebracht hebben en waar het mogelijks spaak loopt.  Ondermeer de thema's informatieuitwisseling, erosie van de belastbare basis en winstverschuiving komen aan bod.

Daarna debatteren we over belastingsuitdagingen die de opkomende digitale economie met zich mee brengt.

's Middags is er de plenaire slotzitting waarop de conclusies gestemd en geformaliseerd worden.

In de loop van de namiddag neem ik opnieuw de TGV richting Rijsel en de trein naar huis.

's Avonds zijn er onder ander activiteiten van KFC Marke en Jong CD&V.

En niet te vergeten: er is vandaag ook CARNAVAL aan de vooravond van de vastentijd.

 

- 10 februari

Een eerder rustig weekend met een concert van de harmonie en een turngala in Wevelgem.

 

- 11 februari

Gezien het beperkt aantal activiteiten neem ik alvast de tijd om een aantal financiëndossiers door te nemen voor de komende weken.

.

 

Agenda

Mijn agenda voor de week van

5 tot 11 februari 2018.

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's