Weekoverzicht

- 4 december

De voormiddag laat ruimte om de drukke commissiewerkzaamheden van deze week wat voor te bereiden.  Ook kan ik wat bijbenen met mijn overstelpte mailbox.

Nadien staat er partijoverleg gepland over de hervomingen van het erfrecht en de fiscale implicaties die dit heeft.  Ook de manier waarop Vlaanderen haar nieuwe bevoegdheden rond fiscale wetgeving ten uitvoer brengt, behoeft het nodige debat.

's Avonds staat in Kortrijk een overleg gepland over hoe de stad zich zal verhouden tegenover TTIP, CETA en TISA.  Interessant om na te gaan hoe we over de partijgrenzen heen tot een vergelijk kunnen komen.  Ik kwam hierover reeds eerder tussen in de gemeenteraad (minuut 28.20 tot 31.30).  Het lijkt me alvast cruciaal dat we er ons bewust van zijn dat we ons niet kunnen isoleren van een geglobaliseerde wereld.

Aansluitend wacht de eerste van twee gemeenteraadszittingen in de maand december.

 

- 5 december

De dag start met de boekvoorstelling van het Rekenhof met haar opmerkingen op de begroting.  In de commissie Justitie wordt de beleidsnota privacy voorgesteld en volgt er debat met de Minister.

's Middags staat er meerderheidsoverleg Financiën op de planning en aansluitend komt de commissie Financiën samen om zich te buigen over de bespreking van de programmawet en diverse wetsontwerpen met fiscale bepalingen.

's Avonds word ik in Kortrijk verwacht voor een verenigde raadscommissie over het budget 2018.  Gezien het gebrek aan transparantie zijn er toch wel heel wat vragen bij de bedoelingen van het stadsbestuur.

De dag wordt afgerond met fractie- en bureauoverleg van CD&V Kortrijk om de budgetbesprekingen te evalueren in het licht van de volgende gemeenteraadszitting.

 

- 6 december

Op het feest van Sinterklaas worden de debatten van gisteren in de commissie Financiën verdergezet tot op het eind. 

Tussendoor komt 's middags ook een werkgroep samen die verder nagaat hoe de pensioenregeling verder kan hervormd worden om deze in lijn te brengen met de algemene pensioenhervormingen.

Indien er 's avonds nog tijd is ga ik graag eens langs op het Vandaleplein in Kortrijk waar de nieuwe winterbar de deuren opent als opstart van Winter in Kortrijk.

 

- 7 december

Het kloppend hart van de parlementaire week brengt ons de federale fractievergadering en de plenaire zitting.

's Middags komt de gezamenlijke Cederwerkgroep Fiscaliteit & Europa bijeen om te debatteren over de hervormingen die Europa wil doorvoeren naar aanleiding van Panama, Paradise en andere Papers.  Fiscale fraude, belastingsontduiking en -ontwijking zijn zaken die enkel doeltreffend kunnen aangepakt worden als we binnen Europa streven naar dezelfde normering en idealen.  Belangrijk dat we daarbij vanuit België het voortouw nemen; vanuit CD&V willen we daar klaar voor zijn.

's Avonds wacht mij in Leuven een overleg over de toepassing van wetgeving inzake internationale veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en hoe deze verzoenbaar zijn met de mensenrechten.

 

- 8 december

In mijn agenda wordt stilaan duidelijk dat Kerst voor de deur staat.  Niet alleen is er het officiële startschot van Winter in Kortrijk, maar ook in Aalbeke en Heule zijn er kerstmarkten.

In Heule worden de nieuwe ateliers en burelen van Delta-groep, een samenwerkingsverband van een aantal bestaande initiatieven in de sociale economie, geopend.

 

- 9 december

De wintersfeer mag dan volop zijn intrede gemaakt hebben in Kortrijk, er is ook nog ruimte voor zomers spelplezier.  Zo wordt in de Dubbele Haagjes een speelplein geopend.

In de vooravond is de Heulse brandweerpost gastheer voor de viering van de Sint-Barbarafeesten.

En tot slot is er de traditionele eerste nieuwjaarsreceptie van het land, die van voetbalclub Standard de Jeunesse uit Bellegem.

 

- 10 december

Kerst is ook een feest van stilte, reflectie en sereniteit.  Op Overleie vind daarom Wereldlichtjesdag plaats, een stil moment met kaarsenoptocht voor alle overleden kinderen in de wereld.

 

Agenda

Mijn agenda voor de week van

4 tot 10 december 2017.

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's