Welke richting moet het uit met onze overheidsbedrijven

Overheidsbedrijven tellen samen 80 000 werknemers en miljoenen gebruikers en hebben een belangrijke rol zowel op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Ze bepalen mee de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van ons land. Bij uitstek overheidsbedrijven dienen laagdrempelig te zijn en de klant centraal te stellen. Laagdrempelig en klantvriendelijk op het vlak van communicatie en tariefformules. Laagdrempelig op het vlak producten (plug&play) met goedkope en wervende instapproducten. Laagdrempelig op het vlak van fysieke bereikbaarheid en openingsuren. Overheidsbedrijven dienen een meerwaarde te leveren en hebben een voorbeeldfunctie.

Bedrijven waar de overheid een controlebelang heeft hebben een voorbeeldfunctie op het vlak van governance.  De overheid kan als aandeelhouder naast rendabiliteit andere prioriteiten hebben. CD&V gelooft in een bestuursmodel waarbij de overheid-aandeelhouder zich ver weg houdt van operationele aspecten en duidelijke afspraken maakt met de CEO en met haar vertegenwoordigers, de bestuursleden en de regeringscommissaris. Alle taken van algemeen belang worden in de wet vastgelegd of in heldere en sanctioneerbare beheerscontracten gegoten. Een redelijke loonspanning is aangewezen zonder de concurrentiepositie van de betrokken organisaties te fnuiken.
 
CD&V wil een correcte en eigentijdse invulling van de universele diensten opdat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij ongeacht zijn/haar woonplaats. Een regelmatige bedeling van geadresseerde post en breedband internet maken hier anno 2014 deel van uit.

De overheid is aandeelhouder van een aantal maatschappelijk belangrijke bedrijven in sectoren die mee de concurrentiepositie van ons land bepalen. De keuze voor aandeelhouderschap dient ingegeven te zijn door factoren als het strategisch belang van een participatie, verankering, eventuele marktopportuniteiten, het streven naar duurzame economische groei en maximaal maatschappelijk nut. De mogelijkheid om, naar het voorbeeld van bpost, met een strategische partnerschap met een privé-investeerder de NMBS te versterken en voor te bereiden op de volledige liberalisering van de spoorwegvervoer dient onderzocht te worden.

 

Agenda

Mijn agenda voor de week

van 15 tot 21 april

Twitter

Nieuwsbrief

Wil je inschrijven voor de nieuwsbrief, klik hier

Laatste foto's